Adviser Doradztwo Personalne  (numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – 10428) jest firmą specjalizującą się w rekrutacji i selekcji pracowników oraz doradztwie w zakresie zarządzania personelem. Posiadamy bardzo dobre rozeznanie lokalnego rynku kandydatów do pracy. Realizujemy usługi o wysokim standardzie. Jako praktycy z wieloletnim doświadczeniem, oferujemy produkty dostarczające Klientom wymierne korzyści.

Nasze wartości: współpracę z Klientami opieramy na zasadzie zaufania i rzetelności. Stawiamy na wysoką jakość komunikowania się i kulturę relacji z klientami. Respektujemy uznane w świecie standardy, w tym dotyczące etyki zawodowej. Nasi klienci i kandydaci mogą być pewni zachowania poufności i dyskrecji. Bezwzględnie przestrzegamy zasad tajemnicy kadrowej i biznesowej.

Adviser Doradztwo Personalne jest zobowiązana do równego traktowania wszystkich osób uczestniczących w procesach rekrutacyjnych, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne, wyznanie czy przynależność związkową.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Napisz do nas.