Executive Search


sitetop001

W ramach tej usługi rekrutujemy kadrę na najwyższe stanowiska menedżerskie w oparciu o bezpośredni kontakt z menedżerami odnoszącymi sukcesy w innych organizacjach.

Budowana przez kilkanaście lat sieć kontaktów nieformalnych wynikających z realizacji tego typu projektów oraz stała obserwacja karier skutecznych menedżerów pozwala nam na efektywną realizację najbardziej złożonych projektów.

Działamy w sposób poufny, dyskretny i obiektywny. Zachowujemy najwyższe standardy etyczne.